Park Golf Club Ostrava (PGCOV) je spor tovním klubem zapsaného spolku TJ Ostrava. Byl založen v roce 1968 jako Park Golf Club Ostrava – oddíl TJ Nová huť Ostrava, člena tehdejšího ČSTV.
V současné době spravuje a provozuje golfové hřiště v Šilheřovicích, které členové klubu po jeho vzniku v letech 1968-70, jako majetek TJ vybudovali a na něm i svojí spor tovní činnost od jeho otevření v roce 1970 realizují. V současné době PGCOV sdružuje přes 900 členů.

Zájemci o vstup do PGCOV mohou aktuálně využít níže uvedené možnosti ke vzniku jejich členství. Základním kriteriem pro rozhodnutí o formě vstupu je pro zájemce jejich věk. Pokud jsou ve věku do 18 let, pak jejich vstup do PGCOV se řídí Podmínkami a pravidly pro přijímání mládeže, dostupnými v sekci „Informace o členství – Podmínky přijímání“ těch to klubových stránek.

a) Standardní členství prvotní – vznik prvotního členství na dobu neurčitou, podmíněného úhradou vstupního vkladu ve výši 19 990,- Kč. V ROCE VSTUPU NENÍ POŽADOVÁNA PLATBA ROČNÍHO ČLENSKÉHO KLUBOVÉHO PŘÍSPĚVKU !!!

Přihlášku k jejímu vyplnění a následnému předložení prezídiu klubu k projednání a schválení je možno získatZDE .

b) Standardní členství druhotné (rodinní příslušníci) – vznik druhotného členství na dobu neurči tou, podmíněného existencí standardního prvotního členství v PGCOV na dobu neurči tou rodinného příslušníka a úhradou vstupního vkladu ve výši 15 900,- Kč .V ROCE VSTUPU NENÍ POŽADOVÁNA PLATBA ROČNÍHO ČLENSKÉHO KLUBOVÉHO PŘÍSPĚVKU !!!

Přihlášku k jejímu vyplnění a následnému předložení prezídiu klubu k projednání a schválení je možno získat …ZDE.

d) Substituce („převod“) standardního členství – vznik členství na dobu neurči tou, podmíněný zánikem členství stávajícího. Podmínkou je žádost stávajícího člena o ukončení svého členství v PGCOV a současné jeho doporučení k přijetí osoby mající o členství zájem. Nově přijímaný člen hradí registrační poplatek ve výši 1 000,- Kč a příslušné roční členské příspěvky a poplatky. Žádost k jejímu vyplnění a následnému předložení prezídiu klubu k projednání a schválení, vč. popisu platných podmínek a pravidel pro její podání, je možno získat ZDE

e) Jednoroční členství – vznik členství na dobu jednoho běžného kalendářního roku . Členství lze získat úhradou 5 000,- Kč. Jednoroční člen má právo na benefity – 1 hry zcela zdarma, slevu na další hry ve výši 30% (-10% z již slevněného fee). Přihlášku k jejímu vyplnění a následnému předložení prezídiu klubu k projednání a schválení je možno získat … ZDE

f) Informace o zpracování osobních údajů: Při vzniku kteréhokoliv druhu členství v PGCOV je žadatel o členství POVINEN vyplnit formulář „GDPR k přihlášce za člena PGCOV“ a odevzdat jej v originálu spolu s přihláškou.

Formulář ke stažení : GDPR-k-přihlášce-za-člena-PGCOV.pdf

Všichni členové PGCOV jsou po dobu svého členství, v případě plnění svých členských povinností, oprávněni využívat svých členských práv a výhod pro členy klubu pro to to období dohodnutých či stanovených. Zejména se jedná o právo bezúplatné hry na hřišti v Šilheřovicích či cenově výhodnější hru členů PGCOV na partnerských hřištích . Přehled dohodnutých slev pro členy PGCOV pro běžný rok je uveden v sekci „Ceník – Reciproční slevy“ těchto klubových stránek.

Převod členství

Zájemci o zrušení čí získání členství formou převodu svůj zájem napíší na adresu golf@golf-ostrava.cz, kde uvedou kontaktní informace – registrační číslo (členové), mail a telefon. Ostatní informace viz výše bod d).

Podmínky a pravidla pro přijímání mládeže do PGCOV ke stažení ZDE: https://golf-ostrava.cz/wp-content/uploads/2023/08/Klubova-smernice-c.-1-2023.pdf