Historie klubu

Ustavující schůze Park Golf Clubu Ostrava, jako jednoho ze spor tovních oddílů Tělovýchovné jednoty NHKG, se uskutečnila 20. června 1968. Jeho his torii však začal jeho první prezident Ing. Jan Cieslar psát již mnohem dříve. Poté, co se s golfem při pobytu v Mariánských Lázních v roce 1954 seznámil a propadl jeho kouzlu, vyvíjel velké úsilí směřující k vybudování golfového hřiště na Ostravsku. Když po několika letech hledání vhodné lokality, už společně s dalšími nadšenci, objevuje v roce 1967 zanedbaný zámecký park v Šilheřovicích, je rozhodnu to, že golfové hřiště vyroste právě tady.

Třetí osmnáctijamkové hřiště v tehdejším Československu (po Mariánských Lázních a Karlových Varech) bylo podle návrhu Ing. Cieslara vystavěno převážně svépomocí prvních členů klubu v areálu téměř s tohektarového anglického parku v letech 1968–1970 a již na podzim 1970 se na něm uskutečnil 1. ročník Ostravského turnaje s účastí celé československé hráčské elity. Postupnými úpravami se zvyšovala kvalita hřiště, ale současně nebyla narušena základní Cieslarova dispozice, díky níž jsou jamky do parku zakomponovány tak, jako by s nimi počítal i Anselm Salomon Mayer, svobodný pán z Rothschildu, který v polovině 19. s toletí nechal park upravit do jeho konečné podoby. Z pohledu golfového architekta a hráče, se jedná o jediné celoparkové golfové hřiště v ČR, jakých je ve světě jen velmi málo. Na vzácnou symbiózu golfu, parku a kulturních památek jsme patřičně hrdi.

Součástí parku je rovněž Palmový skleník, který před úplným zničením zachránili členové golfového klubu, kde po rekonstrukci v letech 1976–1981 zřídili svoji klubovnu. Rozsáhlými úpravami pak klubovna prošla i v letech 2016–2017, kdy byly prostory upraveny tak, aby vyhovovaly současným požadavkům.

Během své existence tak Park Golf Club Ostrava nejen přivedl golf na Ostravsko a získal pro něj celé generace sportovců, ale také významně přispěl k záchraně jednoho z nejhodnotnějších anglických parků u nás.