Vážené členky a členové klubu,
dovolte nám přivítat Vás v novém roce a popřát Vám mnoho osobních a golfových úspěchů.

Stejně jako každý rok, jsou do 31.1. splatné zálohy ročních členských příspěvků ve výši 4 000,- Kč. Zálohu jsou povinni uhradit do stanoveného termínu všichni členové, kteří platí roční členský klubový příspěvek v daném roce vyšší než 4 000,- Kč.
Úhrada záloh je zásadním finančním zdrojem pro řádnou přípravu hřiště a jeho zázemí pro novou sezónu. Věříme, že je v zájmu všech členů, aby hřiště bylo již od počátku sezóny v dobré kondici.
Tímto si Vás dovolujeme požádat o uhrazení níže uvedené zálohy. Žádáme o úhradu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do konce její splatnosti. Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že členové, kteří neuhradí zálohu v termínu, budou po 1.2. do uhrazení zálohy blokováni na serveru ČGF a nebude jim umožněna hra na našem hřišti.

Částku je možno uhradit:
• bankovním převodem – !! je nutné uvést variabilní a specifický symbol a provést samostatnou platbu za každého člena pro jednoznačnou identifikaci !!
• v hotovosti na recepci v Šilheřovicích – nelze platit kartou!
• platba klasickým bankovním převodem:
Česká spořitelna, a.s.
Bankovní spojení: 4208210339/0800
Variabilní symbol: 68408010
Specifický symbol: rodné nebo členské číslo
Splatnost: 31.01.2024
pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ57 0800 0000 0042 0821 0339
SWIFT: GIBACZPKX

Děkujeme Vám za včasnou úhradu.
Prezidium PGCOV