V rámci nadační výzvy Nadace Tipsport s názvem „ZASAĎ STROM ZA SVŮJ KLUB“, která podpořila projekty výsadby stromů v blízkosti sportovních hřišť a sportovišť v roce 2023, se nám podařilo uspět s námi přihlášeným projektem. Získali jsme 20 listnatých stromů k doplnění našeho krásného golfového parku a okolí klubovny.

Hlavní myšlenkou bylo, abychom do sázení stromů zapojili děti z našeho tréninkového centra mládeže spolu s jejich rodiči. Jsme přesvědčeni, že to přispěje k budování vztahu dětí k „jejich“ hřišti. Děti tak společně s rodiči a dalšími pomocníky zasadili dvě desítky nových stromů a mohou v následujících letech sledovat, jak se bude tomu jejich stromu dařit.

Místa, na která byly lípy, duby, budky a olše vysazovány, byla profesionálně naprojektována a vybrána tak, aby byly stromy členům na očích a dokreslovaly jedinečnost našeho parku. Velké díky patří organizaci Sázíme stromy, z. ú., která je odborným garantem výzvy a zajistila náležitosti výsadby (stromy, kůly, pletivo, úvazy a nářadí) a demonstrovala správné nasazení, upevnění, ochranu a údržby stromů. Rovněž pro „zahradníky“ připravila malé občerstvení.

VRBA A BOROVICE NA SVÉM MÍSTĚ

V rámci akce byly vráceny na svá původní místa rovněž dva významné stromy, které se často stávaly součástí hry. Na jedničce přibyla nová vrba a na dvanáctce krásná borovice. Finance na vrbu se podařilo získat v rámci sbírky na memoriálu Jana Cieslara a borovici financoval náš člen, Rolf Franke. Jemu i těm, kteří přispěli na novou vrbu, patří velké díky.