V úterý 28.3.2023 proběhly volby prezidenta klubu a prezídia na období 2023-2027. Do čela našeho klubu byl zvolen staronový prezident Pavel Vidura, který si do svého tymu vybral Tomáše Sokolovského, Ondru Chlebiše a po dlouhé době i zástupce žen Moniku Adamovou. Všem přejeme hodně síly. Volby rovněž přinesly další členy, a to do dozorčí rady, kdy bylo zvoleno trio František Holiš, Robert Vitt a Jaroslav Ostarek, kde rovněž přejeme hodně síly při posouvání našeho klubu směrem dopředu!