Vážené členky, vážení členové PGCOV,

prezidiem klubu řádně svolaná valná hromada na 17.3.2022 je za námi.

Dokumenty schválené valnou hromadou jsou umístěny na webových stránkách klubu, v sekci pro členy.

Bylo schváleno zvýšení základního klubového členského příspěvku na 14 200 Kč (viz Příloha č.1, klubové Směrnice č.1., zveřejněné na webu v sekci pro členy), nebo v sekci Platby členů. V nejbližší době dostanete informaci emailem o výši Vašeho konkrétního příspěvku na rok 2022, se zohledněním uhrazené zálohy, resp. záloh a započtením případných nedoplatků (přeplatků) z roku 2021.

 Doplatek ročního členského klubového příspěvku  je splatný do 31. března 2022.

Informace pro platbu převodem

Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4208210339/0800
Variabilní symbol: 68408010
Specifický symbol: rodné číslo nebo členské číslo ČGF – PGCOV
! pro identifikaci je nutné uvedení obou symbolů – variabilního i specifického !
SWIFT kód pro platbu ze zahraničí: GIBACZPKX
IBAN: CZ5708000000004208210339
Prosíme o samostatnou platbu za každého člena pro jednoznačnou identifikaci, nebo uvedení seznamu členů do poznámky pro příjemce platby.